Ajudes a l’eficiència energètica

Projecte acollit a la línia d’ajudes d’estalvi i eficiència energètica en pimes i gran empresa del sector industrial, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionats per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional; i a Catalunya són gestionats per l’ICAEN.

FÀBRICA

Hospitalet de Llobregat

DESCRIPCIÓ

Projecte: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials a la planta de SIGMA. El present projecte d’eficiència energètica comporta la substitució d’unes màquines d’injecció per unes altres d’energèticament més eficients. D’aquesta manera es pretén reduir el consum elèctric de l’àrea d’injecció a la planta de GRUP SIGMA CORNELLÀ, S.L.

INVERSIÓ TOTAL

1.413.106,00 €

IMPORT DE LA AJUDA

423.931,80 €